Doğru Tercihler , Çözüme Ulaştırır

ISI YALITIM SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖNEMLİ MADDELER NELERDİR?

Isı yalıtım uygulamaları için yapılacak sözleşmeye veödemelere ilişkin tüm hukuki süreçlerde danışmanlık uygulayıcı yapı şirket avukatlarıtarafından ücretsiz yürütülmektedir. 

Isı yalıtım sözleşmeleri sözleşme hukuku çerçevesindeişveren ( konut yönetimi ) ile yüklenici firma arasında mutlaka imzalanmalı,yapılacak uygulama ve diğer şartlar sözleşmede açıkça yazılmalı ve ilerideoluşması muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçebilecek nitelikte olmalıdır. 
 

ISI YALITIM SÖZLEŞMELERİNDEKİ GENEL MADDELER
 

gnyapı TARAFLAR : İşveren ve yüklenici firmanın unvanı, açık adresi ve sözleşmeninimzalandığı tarih yazılı olmalıdır.

gnyapı SÖZLEŞMENİN KONUSU :  Yapılacak uygulamanın niteliği ve uygulamanınyapılacağı binanın adresi yazılmalıdır.

gnyapı İŞİN CİNSİ : Isı yalıtım uygulamasında kullanılacak ısı yalıtımı malzemeleri kullanımı veeğer varsa ısı yalıtımı dışındaki ek uygulamalar yazılmalıdır.

gnyapı KULLANILACAK MALZEME : Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde T.S.E.şartlarına uygun malzeme kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. Standart dışımalzemelerin yalıtım kabiliyeti ve malzeme ömrü belirsiz olduğu için bu maddesözleşmeye mutlaka eklenmelidir.

gnyapı SÖZLEŞME BEDELİ / SABİT FİYAT GARANTİSİ : Yüklenici firma mantolamauygulamasını her şey dahil olarak yapmakla yükümlüdür. Hiçbir şekilde fiyatartışı vb. gibi taleplerde bulunamaz. Bazı firmalar işe başladıktan sonramalzeme fiyatları arttı diyerek ek ücret talebinde bulunabilir, bu maddeyleyüklenici firmanın ilave bedel istemesinin önü kapatılır. Yapılacak işin miktarınınartması hariç herhangi bir ek ücret talep edilemez.

gnyapı ÖDEMELER :  Kat malikleri tarafından yapılacak ödemelerin hangi ödemeseçeneklerine göre ve zaman aralıklarına göre alınacağı açık olarakyazılmalıdır. 

gnyapı SÖZLEŞME EKLERİ : Eğer varsa mantolama sözleşmesinin ekleri ( ödemeseçenekleri, teknik şartnameler vb. ) yazılmalıdır. 

gnyapı İŞİN SÜRESİ : Isı yalıtım uygulamasının hangi tarih ve şartlara bağlıolarak başlayacağı ve bitirileceği yazılı olmalıdır. İşin gecikmesi durumundayüklenici firmanın yükümlülüklerinin da yazılı olduğu maddedir.

gnyapı TARAFLARIN SORUMLULUKLARI : İşveren ve yüklenici firmanın sözleşmeden doğansorumlulukları açıkça yazılmalıdır.

gnyapı İŞÇİ HAKLARI : Yüklenici firmanı ısı yalıtım uygulamasında çalıştırdığı tümpersonelin haklarını muntazaman ödemekle yükümlü olduğu sözleşmedebelirtilmelidir.

gnyapı İŞ KAZALARININ SORUMLULUĞU : İş güvenliği konusunda yüklenici firmanınyükümlülükleri açıkça belirtilmelidir. 

gnyapı İŞ MİKTARININ ARTMASI : İşveren ısı yalıtım sözleşmesinde yer almayan fakatbina için gerekli olduğunu düşündüğü imalatları iş başlangıcından sonra daödemesini yapmak kaydıyla talep edebilir. 

gnyapı NAKLİYELER : Sözleşmede belirtilen tüm imalatların malzemelerinin nakliyesiyüklenici firmaya aittir, işverenin nakliye için ödeme yapmayacağı sözleşmedebelirtilmelidir.

gnyapı ERKEN BİTİRİME : Yüklenici firmanın imalatını sözleşme süresinden öncebitirdiğinde herhangi bir ek ücret veya bonus talep etmeyeceği sözleşmedebelirtilmelidir.

gnyapı İHTİLAFLARIN HALLİ : İşveren ile yüklenici firma arasındaki ihtilaflarınhangi ilin mahkemelerinde çözümleneceği yazılmalıdır.


Yukarıdaki maddelermantolama uygulamalarında kullanılan sözleşmelerin genel maddeleri olup, konutyöneticilerini bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. 

Her şirket yapılacak uygulamanın tipine görefarklı sözleşme maddeleri kullanabilir, mantolama yaptırmadan önce ısı yalıtımsözleşmesinin maddelerini okumanızı ve karar aşamasında göz önündebulundurmanızı tavsiye ederiz.