Doğru Tercihler , Çözüme Ulaştırır
EPSA BUDAGROUT-ART (RAPİD) HIZLI PRİZ ALAN GROUT HARCI

EPSA BUDAGROUT-ART (RAPİD) HIZLI PRİZ ALAN GROUT HARCI

ÇİMENTO ESASLI, HIZLI PRİZ ALABİLEN, KISA ZAMANDA YÜKSEK ADERANS GÖSTEREN, KOLAY YERLEŞEBİLEN, HIZLI VE DE KONFORLU KULLANIM SAĞLAYAN, YÜKSEK AKIŞKANLIKTA OLAN, İKLİM ŞARTLARINA UYUMLU, SU GEÇİRİMSİZ ÖZELLİK DE BARINDIRANGROUT HARCIDIR.

Avantajları

 • Yüksek aderans
 • Kolay işlenebilirlik
 • Geniş alanlarda pürüzsüz kolay uygulama
 • Uygulama sırasında akma yapmayan
 • Suya-dona dayanıklı
 • Termal ani ısı değişimlerine dirençli
 • Hızlı priz alan
 • Büzülme ve rötre çatlağı yapmayan
 • Kolay yerleşebilen
 • Yüksek akışkanlık
 • Çelik donatıyı korozyona karşı korur
 • Aşınma dayanımı yüksek
 • Ayarlanabilir kıvam

TÜKETİM HESAPLAMA

Tüketim hesaplama, ihtiyacınız olan ürün miktarını yaklaşık olarak hesaplamak içindir. Uygulama sırasında oluşabilecek fire oranı hesaba katılmamıştır. Hesaplamada ürün için önerilen uygulama kalınlığını dikkate almayı unutmayınız.

Yüksekaderans,

Kolayişlenebilirlik,

Genişalanlarda pürüzsüz kolay uygulama,

Uygulamasırasında akma yapmayan,

Suya-donadayanıklı,

Termal aniısı değişimlerine dirençli,

Hızlı prizalan,

Büzülme verötre çatlağı yapmayan,

Kolayyerleşebilen,

Yüksekakışkanlık,

Çelikdonatıyı korozyona karşı korur,

Aşınmadayanımı yüksek,

Ayarlanabilirkıvam,

UYGULAMA ALAN:

Dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren çelik yapı,

Prefabrike yapı,

Makine ve vinç montaj kaidelerinde,

Temel soketlerinde, perde ve kolon başlıklarının imalatında,

Çelik kolonların temele sabitlenmesinde kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ:

Diğeryüzeyler için EPSA müşteri iletişim merkezi ile irtibata geçiniz.

UYGULAMA SINIRI:

Tamir edilecekyüzeylerin her türlü yağ, kir, eski kaplamalar, oynak parçacıklar vb. gibiaderansı (yapışmayı) düşürecek olan faktörlerden temizlenmiş olmasıgerekmektedir.

Uygulamaöncesinde yüzey,  su ile ıslatılarak nemeiyice doyurulmalıdır, temel betonunda suya doyurma işlemi yapıldıktan sonrauygulamaya geçilmelidir.

Metalparçalar üzerindeki pas temizlenip bir antipas ile harçtan teması kesilmelidir.

Hazırlananharç içerisine yabancı malzeme (kireç, çimento, kum, alçı vb.) ilavesiyapılmamalıdır.

Kullanımsüresi geçmiş harç, su veya kuru harç mile karıştırılıp tekrarkullanılmamalıdır,

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +30° C arasında olmalıdır.Daha yüksek ve düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde dontehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Doğrudan rüzgâr, güneş alan, ya da sıcak zeminlerdeuygulanmamalıdır.

Malzemenin içine katılacak olan su miktarı dikkatli birşekilde istenilen kıvama göre ayarlanmalıdır.

Malzeme, uygulama talimatına uygun olarak hazırlanmalıve de kullanılmalıdır.

Uygulama bittiktensonra 24 saat boyunca yüzeyi şiddetlihava akımlarından ve de su ile temastan korunmalıdır.

Katılaşmaya başlamış olan malzemeyi tekrardankullanmayınız.

DİĞERYÜZEYLER İÇİN EPSA MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

UYGULAMA:

25 kg Epsa Budagrout-art rapidhızlı prizalan grout harcı malzemesine; 5,0-5,255L su olacak şekilde ( toplam toz miktarının %20-21’i kadar) su-toz oranı ayarlanmalıdır(su miktarı 20°C ve %50 bağıl nemde hesaplanmıştır, yüksek sıcaklıklarda venemde su miktarı değişir);

Öncelikle harcın hazırlanacağı kaba su alınmalısonrasında toz kısım ilave edilirken düşük devirli mikser ile topak kalmayacakşekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karıştırılmalıdır.

Karışması biten harç hava ile teması kesilerek 3dkboyunca dinlendirilmeli sonrasında ise 3-4 dk daha karıştırılır ve artık harç kullanımahazırdır.

Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadanhemen önce düşük devirli mikser ile tekrar karıştırılmalıdır,

Harç yüzeye çelik mala yardımı ile eşit kalınlıklardauygulanır,

Hazır olan harç 15-20 dk içinde tüketilmelidir,

Uygulama bittikten sonra 4 saat sonrasında kalıplarçıkartılabilir durumda olacaktır,

Kalıplar çıkartıldıktan sonra hızlı buharlaşmayıengelleme için Budakür50-P, Budakür60-A,Budakür70-S ya da Budakür80-SK kür uygulaması yapılmalıdır.

Tek seferde 20 mm ye kadar uygulama yapılabilir, 20 mmyi geçen kalınlıklarda ise bir önceki katın pirizini tamamlaması beklenmelidir,

Her katman arasında uygulamanın sağlıklı olabilmesi vede performansını arttırmak için yüzey nemlendirme işlemi yapılmalıdır,

Yüzey düzgünlüğü mala ve yeterince sertleştiğindenemlendirilmiş sünger ile sağlanabilir.

UYARILAR VE DE ÖNLEMLER:

Solumayınız,

Derive göz ile temasında su ile yıkadıktan sonra gerekirse doktora başvurunuz,

Çimentoesaslı malzeme olduğundan temas ederken eldiven kullanınız,

Uygulamabittikten sonra kullanılan aletleri su ile yıkayınız,

Sıvasu ile karışmış halde 15 dakikadan fazla kapta bekletilmemelidir,

Sertleşmeyebaşlayan harca su ilavesi yapmayınız,

 

SARFİYAT: 1mm kalınlık için 1,5kg /m2ortalama değer.

RENK:GRİ

PAKETLEME HALİ25 kg Krafttorba, 64’lü paketler halinde toplam =1600 kg

ÖNERİ: ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN KURU VE RUTUBETSİZ ORTAMDA12 AY OLUP BİLEŞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIŞ VE YARIM KALMIŞMALZEMELERDE İSE AĞZI İYİCE KAPATARAK SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDETÜKETİLMELİDİR.

 

GÖRÜNÜM:

GRİ RENKLİ TOZ

SU ORANI:

1KG TOZ/0,21 KG SU

UYGULAMA YÜZEY SICAKLIĞI:

+5 °C İLE +35 °C ARASI

KAP ÖMRÜ:

MAKSİMUM 15 DK (20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ:

≤15DK(20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

KALIP SÖKÜLMESİ İÇİN BEKLENMESİ GEREKEN MİMİMUM SÜRE:

 

HARÇ DÖKME İŞLEMİ BİTTİKTEN SONRA MİN4 SAAT

 

MAKS. TANECİK BOYUTU:

3500 MİKRON(20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

PRİZ BAŞLANGICI :

῀15DK (20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

PRİZ BİTİŞ:

῀21 DK(20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

 

NOT-1:

BAŞKA BİR UYGULAMA İŞLEMİNE DAHA KISA SÜREDE GEÇİLİRSE ORTAM ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK UYGULANAN HARÇTA DEFORMASYONLAR MEYDANA GELEBİLİR.

TAZE HARCIN BİRİM AĞIRLIĞI :

1,800 g/ml±200 g/ml

EĞİLME DAYANIMI

(28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

 

 

≥7 N/mm2(28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

BASINÇ DAYANIMI

 (28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

≥25 N/mm2(28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

BAĞ DAYANIMI

 (28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

≥1,5N/mm2(28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)