Doğru Tercihler , Çözüme Ulaştırır
EPSA BUDATAMİR -ART(30) TAMİR HARCI KALIN-RAPİD (HIZLI PRİZ ALAN)

EPSA BUDATAMİR -ART(30) TAMİR HARCI KALIN-RAPİD (HIZLI PRİZ ALAN)

ÇİMENTO ESASLI, PERFORMANSI ARTTIRILMIŞ, ANİ TERMAL DEĞİŞİMLERE DİRENÇLİ, SUYA VE DONA DAYANIKLI, ADERANSI VE MUKAVEMETİ YÜKSEK, YÜZEY DÜZELTME HARCIDIR.

Avantajları

  • Yüksek aderans
  • Kolay işlenebilirlik
  • Geniş alanlarda pürüzsüz kolay uygulama
  • Yüzey tozuması olmayan
  • Uygulama sırasında akma yapmayan
  • Kolay mastarlanabilen
  • Suya-dona dayanıklı
  • Termal ani ısı değişimlerine dirençli
  • Hızlı priz
  • Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz

TÜKETİM HESAPLAMA

Tüketim hesaplama, ihtiyacınız olan ürün miktarını yaklaşık olarak hesaplamak içindir. Uygulama sırasında oluşabilecek fire oranı hesaba katılmamıştır. Hesaplamada ürün için önerilen uygulama kalınlığını dikkate almayı unutmayınız.

Yüksekaderans,

Kolayişlenebilirlik,

Genişalanlarda pürüzsüz kolay uygulama,

Yüzeytozuması olmayan,

Uygulamasırasında akma yapmayan,

Kolaymastarlanabilen,

Suya-donadayanıklı,

Termal aniısı değişimlerine dirençli,

Hızlı priz,

Büzülme verötre çatlağı yapmaz,

UYGULAMA ALAN:

İç mekânlarda;düşey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,

Dışmekânlarda;düşey ve yatay yüzeylerde,tavanlarda,

Donatısızbeton tamirinde,

Granit veseramik uygulamalarından önce yüzey tamir amaçlı,

Su izolasyonuygulamalarından önce pah uygulamalarında,

UYGULAMA YÜZEYLERİ:

Çimentoesaslı yüzeylerde,

Brütbetonlarda(Astar uygulanmış),

Diğeryüzeyler için EPSA müşteri iletişim merkezi ile irtibata geçiniz.

UYGULAMA SINIRI:

Ahşap yüzeylere, alçı yüzeylere, eski boyalı yüzeylere,taş yüzey üzerine,  çok fazla neme maruzkalmış yüzeylere, metalik ve de camsı yüzeylerde kullanılmaz.

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +30° C arasında olmalıdır.Daha yüksek ve düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Yüzey aderansı azaltabilecek olan faktörlerdentemizlenmiş ve de arındırılmış olmalıdır. ( yağ, kir, toz, vb. gibi),

Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde dontehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Doğrudan rüzgâr, güneş alan, ya da sıcak zeminlerdeuygulanmamalıdır.

Uygulama sırasında sıva kova içerisinde film oluşturmuşise tekrar karıştırma işlemi yapıp sonrasında uygulama yapılmalıdır.

Malzemenin içine katılacak olan su miktarı dikkatli birşekilde ayarlanmalı çok cıvık ya da çok katı olmamalıdır.

Malzeme, uygulama talimatına uygun olarak hazırlanmalıve de kullanılmalıdır.

Uygulama bittiktensonra 24 saat boyunca yüzeyi UYARILAR VE DE ÖNLEMLER:

Solumayınız,

Derive göz ile temasında su ile yıkadıktan sonra gerekirse doktora başvurunuz,

Çimentoesaslı malzeme olduğundan temas ederken eldiven kullanınız,

Uygulamabittikten sonra kullanılan aletleri su ile yıkayınız,

Sıvasu ile karışmış halde 60 dakikadan fazla kapta bekletilmemelidir,

Süngerlemeve mastarlama işlemi ile yüzey düzeltilmelidir,

Sertleşmeyebaşlayan harca su ilavesi yapmayınız,

 

SARFİYAT: 1mm kalınlık için 1,3kg /m2ortalama değer.

RENK:GRİ

PAKETLEME HALİ25 kg Krafttorba, 64’lü paketler halinde toplam =1600 kg

ÖNERİ: ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN KURU VE RUTUBETSİZ ORTAMDA12 AY OLUP BİLEŞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIŞ VE YARIM KALMIŞMALZEMELERDE İSE AĞZI İYİCE KAPATARAK SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDETÜKETİLMELİDİR.

 şiddetlihava akımlarından ve de su ile temastan korunmalıdır.

Karışım hazır halde iken tekrardan su ve ya toz ya da yabancımadde(kireç, kum, çimento, alçı..vb. ) eklenmesinden kaçınılmalıdır.

Katılaşmaya başlamış olan malzemeyi tekrardankullanmayınız.

Üzerine farklı bir uygulama yapılacak ise ortamsıcaklığına bağlı olarak en az 3 gün beklenmelidir.

 

 

UYGULAMA:

25 kg EpsaBudaTamir-art (30)rapid hızlıpriz alan ince tamir harcı malzemesine; 6,0-6,5L su olacak şekilde su-toz oranı ayarlanmalıdır;

Öncelikle harcın hazırlanacağı kaba su alınmalısonrasında toz kısım ilave edilirken düşük devirli mikser ile topak kalmayacakşekilde, homojen olana kadar en az 5 dk boyunca karıştırılmalıdır.

Karışması biten harç hava ile teması kesilerek 3dkboyunca dinlendirilmeli sonrasında ise 2-3 dk daha karıştırılır ve artık harç kullanımahazırdır.

Harç dinlendikten sonra uygulama yapmadan hemen öncedüşük devirli mikser ile tekrar karıştırılmalıdır.

Harç uygulamaya hazırdır,

Harç yüzeye çelik mala yardımı ile eşit kalınlıklardauygulanır,

Tek seferde 20 mm ye kadar uygulama yapılabilir, 20 mmyi geçen kalınlıklarda ise bir önceki katın pirizini tamamlaması beklenmelidir,

Her katman arasında uygulamanın sağlıklı olabilmesi vede performansını arttırmak için yüzey nemlendirme işlemi yapılmalıdır,

Yüzey düzgünlüğü mala ve yeterince sertleştiğindenemlendirilmiş sünger ile sağlanmalıdır.

UYARILAR VE DE ÖNLEMLER:

Solumayınız,

Derive göz ile temasında su ile yıkadıktan sonra gerekirse doktora başvurunuz,

Çimentoesaslı malzeme olduğundan temas ederken eldiven kullanınız,

Uygulamabittikten sonra kullanılan aletleri su ile yıkayınız,

Sıvasu ile karışmış halde 60 dakikadan fazla kapta bekletilmemelidir,

Süngerlemeve mastarlama işlemi ile yüzey düzeltilmelidir,

Sertleşmeyebaşlayan harca su ilavesi yapmayınız,

 

SARFİYAT: 1mm kalınlık için 1,3kg /m2ortalama değer.

RENK:GRİ

PAKETLEME HALİ25 kg Krafttorba, 64’lü paketler halinde toplam =1600 kg

ÖNERİ: ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN KURU VE RUTUBETSİZ ORTAMDA12 AY OLUP BİLEŞEN DONDAN KORUNMALIDIR. KULLANILMIŞ VE YARIM KALMIŞMALZEMELERDE İSE AĞZI İYİCE KAPATARAK SAKLANMALI VE EN KISA SÜREDETÜKETİLMELİDİR.

 

GÖRÜNÜM:

GRİ RENKLİ TOZ

SU ORANI:

1KG TOZ/0,25 KG SU

UYGULAMA YÜZEY SICAKLIĞI:

+5 °C İLE +30 °C ARASI

KAP ÖMRÜ:

MİNİMUM 60 DK (20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ:

≤15DK(20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

ÜZERİNE BAŞKA BİR UYGULAMA YAPILMASI İÇİN BEKLENMESİ GEREKEN MİMİMUM SÜRE:

 

SIVA İŞLEMİ BİTTİKTEN SONRA MİN3GÜN

 

MAKS. TANECİK BOYUTU:

2000 MİKRON(20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

PRİZ BAŞLANGICI :

῀15 DK (20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

PRİZ BİTİŞ:

῀23 DK(20°C- %50 BAĞIL NEM LABORATUVAR ORTAMI)

 

NOT-1:

BAŞKA BİR UYGULAMA İŞLEMİNE DAHA KISA SÜREDE GEÇİLİRSE ORTAM ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK UYGULANAN HARÇTA DEFORMASYONLAR MEYDANA GELEBİLİR.

EĞİLME DAYANIMI

(28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

 

 

≥6 N/mm2(28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

BASINÇ DAYANIMI

 (28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

≥15 N/mm2(28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

BAĞ DAYANIMI

 (28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)

≥0,8N/mm2(28 GÜN LABORATUVAR KOŞULLARI)